Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tấn Long
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1789 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2076 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này