Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Quốc Nam
Giới tính Nam
Website https://phanquocnam1978.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Long
Quận/huyện Quận Bình Tân
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 344 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2202 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 271 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16611 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này