Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Trúc
Giới tính Nữ
Đơn vị truong dai hoc an giang
Tỉnh/thành an giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 406 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này