Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Trương Quang Trọng
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 741 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này