Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lý Thị Diệu Nhi
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong THPT Le Quy Don
Tỉnh/thành Ho Chi Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 368 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này