Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Gia Tùng
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Tam Hiệp
Tỉnh/thành Đồng Nai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 479 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27965 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này