Thông tin thành viên

441403.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Trần Thị Hiển
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Việt
Quận/huyện Thị xã Đông Triều
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đinh Hải Minh, Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1747 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 899 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này