Thông tin thành viên

Minhdh1-photo
Họ và tên ThS. Đinh Hải Minh
Giới tính Nam
Website https://minhdh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỗ Lao
Quận/huyện Quận Hà Đông
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Đã đưa lên 665 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2333 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 165 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1348349 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này