Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thống Nhất
Quận/huyện Huyện Thường Tín
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2011 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1504 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này