Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Huy
Giới tính Nam
Đơn vị thcs Nguyen thai binh
Tỉnh/thành ho chi minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1290 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này