Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Dương
Giới tính Nam
Website https://dangngocduong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Hà
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Lê Văn Thủy, Phạm Ngọc Báo
Đã đưa lên 380 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 755 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1513 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 507510 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này