Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hà Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Đơn vị thptkt việt trì
Tỉnh/thành phú thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1370 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2379 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này