Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phương Linh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Yên Lãng
Tỉnh/thành Đại Từ- Thái nguyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7356 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 147 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này